हनुमान चालीसा, hanuman chalisa

हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa Lyrics

हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa , श्रीगुरु चरन सरोज रज निजमनु मुकुरु सुधारि।
बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि।।
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।
बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।।

Read more