Tsinelas Lyrics – Yano

Lyrics of Tsinelas Lyrics By Yano

Tsinelas Lyrics

Mang kulas
Pabili nga ng tsinelas
Pudpod nat gasgas
Baka mapigtas tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas

Una akong naligtas
Noong kamiy ma-teargas
Butit nakaiwas
Sa mga ahas at mga hudas

Ako! At aking tsinelas
Kaya… Mang kulas
Pabili nga ng tsinelas
Pudpod na at gasgas
Baka mapigtas tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas

Sabay pinalabas sa grocering ma-class
Masakim na balbas
Mukha raw takas mukhang mandurugas
Ako ba? At aking tsinelas
Kaya… Mang kulas
Pabili na ng tsinelas
Pudpod na at gasgas
Baka mapigtas tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas

Ubos na ang oras puno pa ang bus(bas)
Di makaangkas
Wala ng lakas
Inip at banas!
Ako! At aking tsinelas
Kaya… Mang kulas
Pabili nga ng tsinelas
Pudpod na at gasgas
Baka mapigtas tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas

O aking tsinelas
Palitan bukas na ang wakas
Kasa-kasamang madalas
Ilang taon ang lumipas
Mahal kita!
O aking tsinelas
Kaya… Mang kulas
Pabili na ng tsinelas
Pudpod na at gasgas
Baka mapigtas tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas
Tong luma kong tsinelas!


Album Yano (1994)

ALSO READ  For Free? Lyrics – Kendrick Lamar